Warning NurbsCurve.ByPoints operation failed. NurbsCurves require at least 2 points for interpolation

Hi,

Warning
NurbsCurve.ByPoints operation failed.
NurbsCurves require at least 2 points for interpolation

De elements die ik selecteerde werden uit C3D gehaald en in Revit geconstrueerd via een Metric Generic Model Adaptive family (+ dynamo script).

Tutorial betreft:
Vignette 03 Defining a structural system

Maar helaas kan ik de bestanden niet uploaden.
Hebben jullie misschien een oplossing voor dit probleem?

Alvast bedankt.

google translate:

Hi,

Warning
NurbsCurve.ByPoints operation failed.
NurbsCurves require at least 2 points for interpolation

The elements I selected were taken from C3D and constructed in Revit via a Metric Generic Model Adaptive family (+ dynamo script).

Tutorial concerns:
Vignette 03 Defining a structural system

But unfortunately, I can not upload the files.
Do you perhaps have a solution to this problem?

Thanks in advance.