Get yes / no parameter name from schedule

Hi im trying to get the name of the yes / No parameter i added to a schedule
i need the name so i can put it in a parametername note

Hello and welcome…

Do you mean something like this??

1 Like

Im looking into i latet an i Will replay

hi i made it work
but after i try to make get det name by automation i get a warning why ??
image

Hi @nkl5HPE2

Are your sure “Farve” are the original parameter name or is it renamed in the schedule header column??

If you want you can share the file you work on and i will try to fix ;

Søren

Hej Søren er det nemmere på dansk ?
jeg kan ikke uploade som ny bruger

Hehe helt sikkert :wink:

Prøv filetransfer eller tilsvarende…det skulle virke…men forstår ikke rigtigt hvad målet er med det workflow…men send det og jeg kigger på det :wink:

I will continue in english as it not allowed here to use other language